Kerkrazzia index

11 april 2015: onthulling monument op station Venlo

Op zaterdag 11 april klinkt het slotakkoord van onze stichting: op het stationsplein in Venlo onthullen we een monument ter nagedachtenis aan de duizenden mannen die in het najaar van 1944 vanaf deze plek naar dwangarbeid in Duitsland gedeporteerd werden.

De plechtige onthulling vindt plaats om 10.30 uur.

Nog eenmaal terugblikken op de deportaties van 1944

Op woensdag 8 oktober organiseert de Stichting Deportatie oktober 1944 Noord- en Midden-Limburg haar laatste lotgenotencontactdag. Na twintig jaar opkomen voor de belangen van de mannen die in de herfst van 1944 werden opgepakt om als dwangarbeider naar Duitsland gedeporteerd te worden, beëindigt de stichting haar werkzaamheden.
Voor de laatste bijeenkomst is een mooi programma samengesteld met verrassende sprekers, een impressie van wat 70 jaar herinneren en herdenken teweegbracht, veel kijk- en luistergenot en natuurlijk de mogelijkheid om bij te praten met oude bekenden, familie en andere lotgenoten. Ook zal voor deze gelegenheid het Streekmuseum Peel & Maas zijn deuren openen, zodat u onder andere de herdenkingsruimte van onze stichting kunt bezoeken.

U bent van harte welkom in
't Kerkeböske
Aan de Koeberg 3
Helden-dorp
Dag: Woensdag 8 oktober
Tijd: 13.30-16.00 uur

De toegang is gratis, maar in verband met de voorbereiding vragen we u zich zoveel mogelijk vóór 1 oktober aan te melden bij Els Verhaegh (tel. 077-3082105 - els@janvanlier.nl).

2014: zeventig jaar geleden...

Dit najaar is het zeventig jaar geleden dat duizenden Nederlandse mannen en jongens met geweld naar Duitsland gedeporteerd werden om slavenarbeid voor de Duitse oorlogsindustrie te verrichten.

Ruim twintig jaar lang heeft de Stichting Deportatie oktober 1944 Noord- en Midden-Limburg de belangen van deze ex-dwangarbeiders uit de streek tussen Peel en Maas behartigd. Deze herfst organiseert de stichting nog eenmaal een reeks activiteiten om de slachtoffers te herdenken.
Daarna heft de stichting zichzelf op.
Zie de nieuwspagina voor meer informatie.

 

2004: zestig jaar geleden...

In het najaar van 1944 voltrok zich een van de grootste rampen uit de geschiedenis van de streek tussen Maas en Peel. Meer dan 3000 mannen en jongens werden met geweld bijeengedreven en naar Duitsland gedeporteerd om er slavenwerk te verrichten.
De eerste grote razzia vond plaats op zondag 8 oktober, toen de eerste 2000 dwangarbeiders gearresteerd werden. De rest volgde bij kleinere razzia's in de weken daarna.
Omdat de meeste mannen werden opgepakt toen zij op zondagochtend na de mis de kerk verlieten, is deze gebeurtenis de geschiedenis ingegaan als de Grote Kerkrazzia, ook voor de vele mannen die van hun bed gelicht werden of van straat geplukt.
De meeste mannen kwamen in erbarmelijke omstandigheden terecht: slechte huisvesting, zwaar werk, sadistische bewakers en geallieerde bombardementen op de fabrieken waar ze werkten. Toen de nazi's ruim een half jaar later verslagen werden, bleken ruim honderd mannen het leven gelaten te hebben. De rest kwam uitgemergeld en gebroken terug naar huis. De oorlog is nooit meer uit hun hoofd verdwenen, en ook veel van hun naasten leden en lijden nog steeds onder de gruwelijke herinnering aan die deportaties en dwangarbeid.

In het najaar van 2004 zijn deze gebeurtenissen op grote schaal herdacht. In de meeste getroffen dorpen vinden herdenkingsplechtigheden plaats, waarbij een plaquette onthuld wordt, en op twee plaatsen ook nog een monument.

In de aanloop naar die herdenkingen heeft de jeugd de geschiedenis van hun eigen dorp of familie onderzocht. De resultaten daarvan zijn op deze website terug te vinden onder de rubriek Deportatie, als een blijvende herinnering aan wat de ex-dwangarbeiders is aangedaan.

Comments are closed.