Nieuws

GENEALOGIE-CAFE

Maandag 14 mei 2018 is het genealogiecafé van PeelenMaasNet weer geopend en wel van 18.30 uur - 20.30 uur in de bibliotheek in het Huis van de Gemeente te Panningen. Iedereen is welkom en de toegang is gratis. Vrijwilligers van PeelenMaasNet staan klaar om vragen te beantwoorden en iedereen verder op weg te helpen in zijn of haar stamboononderzoek. Maar wil je iets te weten komen over PeelenMaasNet ben je eveneens van harte welkom. Wel graag uiterlijk 19.30 uur aanwezig zijn, want dan sluit de gemeente de voordeur.

RABO CLUBKASACTIE 2018

Van 8 tot en met 23 mei kunnen leden van Rabobank Peel, Maas en Leudal stemmen op hun favoriete vereniging. Alle leden die mogen stemmen ontvangen tussen 4 en 8 mei een persoonlijke stemcode per post. Ieder lid ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde club mogen worden uitgebracht. Het bestuur roept alle leden met stemrecht op hun stemmen op de Heemkundevereniging helden uit te brengen. 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

De Heemkundevereniging Helden kan voor al haar werkzaamheden uitsluitend terugvallen op vrijwilligers, een kostbaar goed voor alle verenigingen. Voor de volgende projecten worden vrijwilligers gezocht:

  1. Inventariseren, registreren en digitaliseren van het aan ons in eigendom overgedragen archief van de stichting Deportatie 1944.
  2. Toetsen van alle aanwezige boekwerken, fotomateriaal etc. van het documentatiecentrum aan het vastgestelde collectiebeleid.
  3. Registreren (ook in het Adlib-systeem) en digitaliseren van het depotmateriaal (er liggen nog duizenden objecten die door de molen moeten). Hierbij ook controle van de inhoud van archiefdozen en het aanbrengen van stickers.
  4. Inventariseren, registreren en digitaliseren van het aan ons overgedragen archief van het Bouwens van der Boijecollege (o.a. oud-LTS-materiaal).
  5. Verplaatsen van en tentoonstellen van overtollig materiaal in het depot Tummers en organiseren van kijkdagen. Daarbij controleren of zaken terug moeten (in het geval van bruikleen) of kunnen (in het geval er een schenking is zonder akte) naar de eigenaar.
  6. Opruimen van de kelderruimten, materialen toetsen aan het collectiebeleid, eventueel registreren dan wel afvoeren naar het depot bij Tummers.
  7. Inventariseren, registreren en digitaliseren van al onze eigendommen die in het streekmuseum tentoongesteld zijn aan de hand van een interne inventarisatie.
  8. (geregistreerde) Kleding voorzien van informatie (periode, gelegenheid, productie etc.).
  9. Uitzoeken en controleren van alle archeologische vondsten in het depot.
  10. Uitzoeken en registreren van videobanden en dia's.

Bij alle activiteiten geldt dat er getoetst dient te worden aan het collectiebeleid. Diegene, die zich vrijwillig voor een of meerdere projecten zou willen inzetten kan zich melden bij Henk Reinders (06-16079192, hepreinders@hetnet.nl), Peter Peeters (06-53111272, peter-peeters@kpnmail.nl) of een mail sturen naar admin@moennik.nl. Bij de opgave ook graag vermelden op welke dagen of dagdelen men beschikbaar is.

DIGI-ALBUM OVER DE TRAMLIJN VENLO - BERINGE

Samen met Ruud Merkx heeft Will Sorée uit Blerick zijn 40e digi-album getiteld 'Tramlijn Venlo-Maasbree-Helden' afgerond. Aan dit album hebben enkele leden van onze vereniging op enthousiaste wijze medewerking verleend. Het digi-album is te bekijken en te downloaden op www.soree.nl. Het betreft dan album nummer 40. Ook de overige albums zijn zeer de moeite waard!

CONTROLEREN EN AANVULLEN TOPONIEMEN

De Heemkundevereniging Helden is uitgenodigd mee te helpen de ‘toponiemen’ (namen) in de topografische kaarten en bestanden van het Kadaster te controleren en aan te vullen. Het Kadaster beheert de Basisregistratie Topografie (BRT), die bestaat uit de topografische kaarten en bestanden van Nederland op schaal 1:10.000 tot 1:1.000.000. Meer informatie is te vinden op onze website. Op de speciale site www.topotijdreis.nl kun je aan de hand van 200 jaar topografische kaarten een reis door de tijd maken.

In de kaarten en bestanden zijn tienduizenden namen van topografische objecten te vinden: namen van plaatsen, wateren, gebouwen, gebieden, enz. Veel van deze toponiemen hebben een cultuurhistorische waarde. Ze zijn in het verleden ingewonnen in het terrein of door navraag bij omwonenden. We willen nu onderzoeken of we deze namen kunnen verzamelen en bijhouden in samenwerking met historische verenigingen. Daarom wil het kadaster ons graag een speciale papieren toponiemenkaart van het werkgebied van onze vereniging toesturen, met het verzoek de daarop aanwezige namen te controleren en evt. te corrigeren en ontbrekende namen aan te vullen. Voor gebiedsnamen is daarnaast de vraag om op deze kaart bij benadering de begrenzing van het gebied aan te geven waar de naam betrekking op heeft.

Mocht iemand belangstelling hebben om aan dit project bij te dragen, dan volstaat een mail aan info@moennik.nl.

ONTZAMELEN

Al enige tijd zijn we binnen de Heemkundevereniging Helden bezig om de eigen collectie boeken, voorwerpen, objecten, tijdschriften, afbeeldingen, kranten etc. door te nemen en te bepalen wat er wel en niet in onze collectie moet blijven. Houvast hierbij is het in 2012 op de algemene vergadering door de leden vastgestelde "collectiebeleid". Als gevolg hiervan komt het nu regelmatig voor, dat we afscheid zullen nemen van spullen die niet tot onze collectie behoren. Deze zullen we in een extra opslagruimte die we beschikbaar hebben gekregen bij Lektrisch Frenske in Panningen (achter de winkel van EP-Electro Tummers) opslaan. Op een later tijdstip zullen we bekend maken op welke wijze we het materiaal terugbezorgen aan de oorspronkelijke schenker dan wel het beschikbaar stellen aan andere musea, aan eigen leden of aan andere belangstellenden.

Comments are closed.