Nieuws

GENEALOGIE CAFE

Op maandag 14 januari 2019 is het genealogie-café geopend van 18.30 uur - 20.30 uur in de bibliotheek in het Huis van de Gemeente te Panningen. Iedereen is welkom en de toegang is gratis. Vrijwilligers van PeelenMaasNet staan klaar om ondersteuning te bieden bij stamboomonderzoek.

CURSUS OVER CIJNZEN

In het najaar organiseert het Streekmuseum ‘t Land van Peel en Maas een cursus over de inhoud, vorm en betekenis van cijnzen in de late Middeleeuwen (1300-1500 tot aan de Franse Tijd 1794-1814). Het gaat over een brok vrij onbekende geschiedenis van de gewone kerspellieden. Wat waren de rechten en de plichten van de gewone man. Hoe zag zijn bestaan er uit en wat was zijn positie in het bestuur van het kerspel. Heel veel mensen in de late Middeleeuwen moesten cijns betalen. Waarom, hoeveel en aan wie men de cijns betaalde, komt aan de orde.

Vorig jaar is er een cursus paleografie gegeven door Jan Hanssen over oud schrift. De cursus over cijnzen sluit er op aan, want oude cijnsrollen en oude cijnsboeken worden behandeld en de nadruk zal liggen op cijnszaken van de kerspels Baarlo, Helden, Kessel, Maasbree en Meijel. Niet het transcriberen van oude geschriften staat centraal in deze cursus maar wel wat er met de tekst bedoeld wordt.
De cursus wordt gegeven door Piet Schinck. Hij publiceert binnenkort een boek over cijnzen in de late Middeleeuwen: De ontwikkeling van het cijnssysteem in de late middeleeuwen. De ondertitel van zijn boek luidt: Het besitt, het gebruyck en de bouwingh van cijnzen, de kleine feodaliteit, in het kerspel Baerle (Baarlo) 1294-1578 en het Overkwartier van Gelder.

Voor de genealogen onder ons is dit rechtshistorische boek en de cursus interessant en van belang, omdat zowel het boek en de cursus aanwijzingen geven voor stamboomonderzoek in de late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. De cursus wordt gegeven in 't Kerkeböske te Helden, Aan de Koeberg 3, om 19.30 uur op de donderdagavonden 18 oktober, 1, 15 en 29 november, 13 december, 10 en 24 januari en 7 en 21 februari en kost € 3 per cursusavond (waarvoor u ook koffie/thee krijgt). Opgave tot deelname bij a.m.l.leenders@home.nl.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

De Heemkundevereniging Helden kan voor al haar werkzaamheden uitsluitend terugvallen op vrijwilligers, een kostbaar goed voor alle verenigingen. Voor de volgende projecten worden nog steeds vrijwilligers gezocht:

  1. Inventariseren, registreren en digitaliseren van het aan ons in eigendom overgedragen archief van de stichting Deportatie 1944.
  2. Toetsen van alle aanwezige boekwerken, fotomateriaal etc. van het documentatiecentrum aan het vastgestelde collectiebeleid.
  3. Registreren (ook in het Adlib-systeem) en digitaliseren van het depotmateriaal (er liggen nog duizenden objecten die door de molen moeten). Hierbij ook controle van de inhoud van archiefdozen en het aanbrengen van stickers.
  4. Inventariseren, registreren en digitaliseren van het aan ons overgedragen archief van het Bouwens van der Boijecollege (o.a. oud-LTS-materiaal).
  5. Verplaatsen en tentoonstellen van overtollig erfgoedmateriaal in het tijdelijke depot achter de winkel van Tummers en organiseren van kijkdagen. Daarbij controleren of zaken terug moeten (in het geval van bruikleen) of kunnen (in het geval er een schenking is zonder akte) naar de (oorspronkelijke) eigenaar. Opruimen van de kelderruimten, toetsen van materialen aan het collectiebeleid, eventueel registreren dan wel afvoeren naar het depot bij Tummers.
  6. Inventariseren, registreren en digitaliseren van al onze eigendommen die in het streekmuseum tentoongesteld zijn aan de hand van een interne inventarisatie.
  7. (geregistreerde) Kleding voorzien van informatie (periode, gelegenheid, productie etc.).
  8. Uitzoeken en controleren van alle archeologische vondsten in het depot.
  9. Uitzoeken en registreren van videobanden en dia's.

Bij alle activiteiten geldt dat er getoetst dient te worden aan het collectiebeleid. Diegene, die zich vrijwillig voor een of meerdere projecten zou willen inzetten kan zich melden kan van ons contactformulier gebruik maken. Of kom op woensdagmiddag gewoon even langs in het documentatiecentrum. Bij de opgave ook graag vermelden op welke dagen of dagdelen je  beschikbaar bent.

Comments are closed.