Afrekenboek

 

Afrekenboek

De afrekenboeken van notaris Haffmans bevatten een overzicht van de afwikkeling van erfenissen door de notaris over de periode 1899 t/m 1951.

In deze handgeschreven boeken komen niet alleen de namen van de overleden personen voor, maar in een aantal gevallen ook de namen van de personen aan wie de erfenis toekomt. Dit kan ingewikkelde overzichten tot gevolg hebben, vooral als de overledene een aantal keren getrouwd is geweest.

Het kan voor mensen die aan hun stamboom werken interessant zijn om te zien hoe de familieverhoudingen in die tijd lagen.

Op deze site kunt u de namen van de overleden personen zien. Indien u het boek wilt inzien, kan dat (digitaal) bij onze heemkundevereniging. Indien u het bladzijdennummer noteert, kunnen we de gegevens snel voor u opzoeken.

U kunt bij ons terecht op maandagavond van 19.15 uur tot 21.00 uur en op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur.

U kunt hier zoeken op achternaam.