Kruisen & Kapellen

Werkgroep Kruisen en Kapellen

De voormalige gemeente Helden telt 38 (veld-)kruisen, 2 grotten en 13 kapellen, verspreid over de kernen. Samen met de gemeente Peel en Maas beheert en onderhoudt de Heemkundevereniging Helden deze gedenkwaardige monumenten. Hiervoor is binnen de vereniging een werkgroep van vrijwilligers opgericht die er voor zorgt dat deze geloofsoverblijfselen in goede staat verkeren. Eén keer per jaar voeren de werkgroepleden een inspectie uit en wordt het meerjarenonderhoudsplan (2016-2026) gevolgd. De gemeente Peel en Maas heeft dit meerjarenonderhoudsplan laten opstellen door Monumentenwacht Limburg. Veel originele kruisen zijn ooit vervangen of zelfs verplaatst. Ofschoon van een aantal kruisen niet meer bekend is wanneer of waarom ze zijn geplaatst blijven het markante punten in het landschap.

Contact met de werkgroep Kruisen + Kapellen is telefonisch mogelijk via Jos Keijmes (077 - 3061155) of via mail op het mailadres info@moennik.nl.

In het periodieke tijdschrift van de Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg van maart 2020 is een tweetal artikelen over het werk van onze werkgroep kruisen + kapellen opgenomen. Onderstaande kunt u van deze artikelen kennis nemen. Door te klikken op een van onderstaande foto's kunt u deze uitvergroten.

Comments are closed.