Kruisen & Kapellen

Werkgroep Kruisen en Kapellen

De voormalige gemeente Helden telt 37 (veld-)kruisen en 14 kapellen, verspreid over de kernen. Samen met de gemeente Peel en Maas beheert en onderhoudt de Heemkundevereniging Helden deze gedenkwaardige monumenten. Hiervoor is binnen de vereniging een werkgroep van vrijwilligers opgericht die er voor zorgen dat deze geloofsoverblijfselen in goede staat verkeren. Eén keer per jaar voeren de werkgroepleden een inspectie uit en wordt er een onderhoudsplan opgesteld. De gemeente Peel en Maas heeft een meerjarenonderhoudsplanning gemaakt die de basis vormt voor de activiteiten van de werkgroep. Jammer genoeg zijn veel originele kruisen ooit vervangen of zelfs verplaatst. Ofschoon van een aantal kruisen niet meer bekend is wanneer of waarom ze zijn geplaatst blijven het markante punten in het landschap.

Nieuwe werkgroepleden zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden via contactformulier.

De Mariakapel in Beringe
Klik hier voor meer informatie

 

Comments are closed.