Nieuws

ONJUISTHEID IN DE MOENNIK 71

In de laatste editie van de Moennik (nummer 71) is helaas een onjuistheid vermeld. In de rubriek “Achteraaf bekeke” staat op pagina 17 bij de foto van de heer Sjeng Janssen de opmerking dat Sjeng onlangs op 103-jarige leeftijd is overleden. Dit is onjuist.

De redactiecommissie van de Moennik, die als gevolg van de coronaperikelen niet fysiek bij elkaar kon komen, heeft de ingeleverde copy niet met elkaar kunnen bespreken maar via e-mail moeten afhandelen. Hierdoor is deze fout helaas over het hoofd gezien.

De redactie betreurt dit ten zeerste en biedt hiervoor aan de families Janssen, Peeters en Reinders haar oprechte excuses aan.

CORONA-VIRUS: DOCUMENTATIECENTRUM EN DEPOT

Het documentatiecentrum en het depot van de Heemkundevereniging Helden zijn na de laatste maatregelen van het kabinet vanaf 15 december 2020 en in elk geval tot en met 20 april 2021 gesloten. Leden kunnen hiertoe ook de ledenpagina op deze website raadplegen. Bezoekers kunnen helaas niet worden ontvangen. Zij kunnen wel te allen tijde contact opnemen via info@moennik.nl of een bericht achterlaten op telefoonnummer 077 - 7630401. Voor overige vragen kan contact opgenomen worden met Peter Peeters (06-53111272).

DE MOENNIK ook online te bestellen

Vanaf de aankomende editie van de Moennik (nummer 71) zijn ook losse nummers digitaal te bestellen. Zie daartoe de instructie onder het tabblad "Tijdschrift". Tevens kunnen ook oude edities nog steeds in papiervorm worden besteld.

NIEUW BOEK "HEEL DE PEEL"

Graag willen wij u erop attent maken dat natuurbeschermingsorganisatie stichting VEEN (zie www.stichtingveen-depeel.nl) het afgelopen jaar met veel elan gewerkt heeft aan het realiseren van een nieuw boek met als titel "Heel de Peel". Enkele bijzonderheden over het boek:
• Verschijnt in het voorjaar van 2021.
• Eerste exemplaar zal worden aangeboden aan Jan Terlouw, die op deze manier het initiatief wil ondersteunen.
• Ongeveer 400 pagina's, rijkelijk geïllustreerd in full colour met grafieken, tabellen, kaarten en schitterende foto’s, van vroeger en nu.
• Luxe ingebonden met harde kaft.
• Onderwerpen zijn geologie en geografie, archeologie en cultuurhistorie, flora en fauna, ontginnings- en verveningsgeschiedenis, bedreigingen en
natuurontwikkeling gericht op hoogveenherstel (héél de Peel).
Door meerdere subsidies kan de prijs zeer aantrekkelijk worden gehouden; bij voorinschrijving bedraagt die €24,95. Voorinschrijving is mogelijk via www.heeldepeel.nl.

AEZEL - PROJEK

Sinds kort wordt er bij de Heemkundevereniging Helden bijgedragen aan het Aezel-Projek (http://aezelprojek.nl/), een project van het Limburgs Genealogisch en Geschiedkundig Informatiecentrum (LGGI, www.lggi.nl). In het project wordt getracht aan de hand van de oude kadasterkaarten uit 1842 gegevens van eigenaren (en bewoners) van woningen in het verleden te koppelen aan de gegevens uit de Doop-/ Trouw- en Begraafregisters. Daartoe zijn de kadasterkaarten opnieuw digitaal getekend en dienen alle data uit de registers van de gemeenten handmatig overgebracht te worden in een database. Dat is monnikenwerk, maar toch zijn we hier bij de vereniging aan begonnen. We kunnen echter nog de nodige ondersteuning gebruiken. Vindt u het leuk om gegevens uit deze registers over te zetten in de database en daarmee een bijdrage te leveren aan het digitaal toegankelijk maken van deze informatie, neem dan contact op met Rob van 't Padje (rvtpadje@gmail.com). Hij zal u nader kunnen informeren en uw enthousiasme aanwakkeren! De werkzaamheden kunnen overigens ook thuis plaatsvinden en op de momenten die u het beste passen.

WERKGROEP KRUISEN EN KAPELLEN

Op vrijdag 2 april hebben de vrijwilligers van de Werkgroep Kruisen en Kapellen van de Heemkundevereniging Helden wederom twe e kruisen teruggeplaatst en kruis en omgeving weer in prima conditie gebracht. Het betreffen de kruisen aan de Molenheg in Helden en aan de Marisstraat in Grashoek. Beide historische plekken met dit klein religieus erfgoed zijn wederom prachtig gerenoveerd. Beslist de moeite waar er een keer langste rijden, te fietsen of te wandelen en er even bij stil te staan.

BIDPRENTJES

Op deze website zijn intussen meer dan 23.000 bidprentjes in te zien en te downloaden. Maar we zijn natuurlijk nog lang niet compleet. Heeft u bidprentjes verzameld en wilt u deze met ons delen, zodat wij ze aan de digitale verzameling kunnen toevoegen, stuur dan een mail naar info@moennik.nl of bel naar 077-7630401. Wij komen ze bij u ophalen en desgewenst weer retour brengen,

NOTULIST GEZOCHT

Het bestuur van de Heemkundevereniging Helden zoekt met spoed een vrijwilliger voor het notuleren van de bestuursvergaderingen. Deze vinden maandelijks plaats op de 3e woensdag van de maand van 19.30 uur - 21.30 uur. Voor meer informatie over deze boeiende functie kunnen kandidaten zich wenden tot Henk Reinders (voorzitter, 06-16079192) of Peter Peeters (secretaris, 06-53111272).

GENEALOGIE CAFE

Ook het laatste geplande genealogiecafé van 2020 op 14 december  is als gevolg van de coronamaatregelen gecanceld. Hopelijk wijzigt de situatie waardoor de genealogiecafé's in 2121 weer eenmaal per kwartaal kunnen plaatsvinden. Uiteraard kunnen bezoekers voor hun stamboomonderzoek te allen tijde terecht op de website www.peelenmaasnet.nl.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

De Heemkundevereniging Helden kan voor al haar werkzaamheden uitsluitend terugvallen op vrijwilligers, een kostbaar goed voor alle verenigingen. Voor de volgende projecten worden nog steeds vrijwilligers gezocht:

  1. Inventariseren, registreren en digitaliseren van het aan ons in eigendom overgedragen archief van de stichting Deportatie 1944.
  2. Toetsen van alle aanwezige boekwerken, fotomateriaal etc. van het documentatiecentrum aan het vastgestelde collectiebeleid.
  3. Registreren (ook in het Adlib-systeem) en digitaliseren van het depotmateriaal (er liggen nog duizenden objecten die door de molen moeten). Hierbij ook controle van de inhoud van archiefdozen en het aanbrengen van stickers.
  4. Inventariseren, registreren en digitaliseren van het aan ons overgedragen archief van het Bouwens van der Boijecollege (o.a. oud-LTS-materiaal).
  5. Verplaatsen en tentoonstellen van overtollig erfgoedmateriaal in het tijdelijke depot achter de winkel van Tummers en organiseren van kijkdagen. Daarbij controleren of zaken terug moeten (in het geval van bruikleen) of kunnen (in het geval er een schenking is zonder akte) naar de (oorspronkelijke) eigenaar. Opruimen van de kelderruimten, toetsen van materialen aan het collectiebeleid, eventueel registreren dan wel afvoeren naar het depot bij Tummers.
  6. Inventariseren, registreren en digitaliseren van al onze eigendommen die in het streekmuseum tentoongesteld zijn aan de hand van een interne inventarisatie.
  7. (geregistreerde) Kleding voorzien van informatie (periode, gelegenheid, productie etc.).
  8. Uitzoeken en controleren van alle archeologische vondsten in het depot.
  9. Uitzoeken en registreren van videobanden en dia's.

Bij alle activiteiten geldt dat er getoetst dient te worden aan het collectiebeleid. Diegene, die zich vrijwillig voor een of meerdere projecten zou willen inzetten kan zich melden kan van ons contactformulier gebruik maken. Of kom op woensdagmiddag gewoon even langs in het documentatiecentrum. Bij de opgave ook graag vermelden op welke dagen of dagdelen je  beschikbaar bent.

Comments are closed.