Nieuws

RABO CLUBSUPPORT ACTIE

Ook de Heemkundevereniging Helden doet dit jaar mee met de Rabo ClubSupport Actie. Leden kunnen van 4 tot en met 25 oktober 2021 hun stem uitbrengen op een van de deelnemende verenigingen. Hopelijk gunt u ons uw stem! Laat uw stem in ieder geval niet verloren gaan en steun met uw stem de vereniging.

EVERLO MONUMENT VERNIEUWD

Als resultaat van een jarenlange zoektocht door Piet Gommans en Jos Keijmes naar de oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog is het oorlogsmonument in Everlo vernieuwd. 30 nieuwe namen konden aan het monument worden toegevoegd. Op 8 oktober 2021 -exact 77 jaar na de kerkrazzia in 1944- werd op indrukwekkende wijze het vernieuwde monument onthuld. Op de website van de Heemkundevereniging Helden zijn alle namen, foto's en levensverhalen van deze oorlogsslachtoffers terug te vinden.

DOCUMENTATIECENTRUM EN DEPOT

Het documentatiecentrum en het depot van de Heemkundevereniging Helden zijn vanaf 25 september 2021 weer geopend voor bezoekers. Zij kunnen op maandagavond en op woensdagmiddag terecht in het documentatiecentrum van de vereniging op het adres Aan de Koeberg 3 te Helden. Bezoekers kunnen ook te allen tijde contact opnemen via info@moennik.nl, een bericht achterlaten op telefoonnummer 077 - 7630401 of contact opnemen met Peter Peeters (06-53111272).

 

DE MOENNIK ook online te bestellen

Vanaf heden zijn ook losse nummers van ons periodiek De Moennik digitaal te bestellen. Zie daartoe de instructie onder het tabblad "Tijdschrift". Tevens kunnen ook oude edities nog steeds in papiervorm worden besteld, uiteraard voor zover deze nog op voorraad zijn.

NIEUW BOEK "HEEL DE PEEL"

Graag willen wij u erop attent maken dat natuurbeschermingsorganisatie stichting VEEN (zie www.stichtingveen-depeel.nl) het afgelopen jaar met veel elan gewerkt heeft aan het realiseren van een nieuw boek met als titel "Heel de Peel". Enkele bijzonderheden over het boek:
• Ongeveer 400 pagina's, rijkelijk geïllustreerd in full colour met grafieken, tabellen, kaarten en schitterende foto’s, van vroeger en nu.
• Luxe ingebonden met harde kaft.
• Onderwerpen zijn geologie en geografie, archeologie en cultuurhistorie, flora en fauna, ontginnings- en verveningsgeschiedenis, bedreigingen en natuurontwikkeling gericht op hoogveenherstel (héél de Peel).
Door meerdere subsidies is de prijs zeer aantrekkelijk gehouden (29,95 eruro). Bestellen kan via www.heeldepeel.nl.

AEZEL - PROJEK

Wist u dat de Heemkundevereniging Helden een grote bijdrage levert aan het Aezel-Projek, een project van het Limburgs Genealogisch en Geschiedkundig Informatiecentrum (LGGI). In het project worden aan de hand van de kadasterkaarten uit 1842 gegevens van eigenaren (en bewoners) van woningen in het verleden gekoppeld aan de gegevens uit de Doop-/ Trouw- en Begraafregisters. Daartoe zijn de kadasterkaarten opnieuw digitaal ingetekend en worden alle data uit de registers van de gemeenten handmatig overgebracht naar een database. Dat is monnikenwerk, maar toch zijn we hier bij de vereniging onder leiding van Rob van 't Padje aan begonnen. Bezoek eens de betreffende websites: http://aezel.eu en www.lggi.nl.

WERKGROEP KRUISEN EN KAPELLEN

Op vrijdag 2 april hebben de vrijwilligers van de Werkgroep Kruisen en Kapellen van de Heemkundevereniging Helden wederom twee kruisen teruggeplaatst en kruis en omgeving weer in prima conditie gebracht. Het betreffen de kruisen aan de Molenheg in Helden en aan de Marisstraat in Grashoek. Beide historische plekken met dit klein religieus erfgoed zijn wederom prachtig gerenoveerd. Beslist de moeite waar er een keer langste rijden, te fietsen of te wandelen en er even bij stil te staan.

BIDPRENTJES

Op deze website zijn intussen meer dan 23.000 bidprentjes in te zien en te downloaden. Maar we zijn natuurlijk nog lang niet compleet. Heeft u bidprentjes verzameld en wilt u deze met ons delen, zodat wij ze aan de digitale verzameling kunnen toevoegen, stuur dan een mail naar info@moennik.nl of bel naar 077-7630401. Wij komen ze bij u ophalen en desgewenst weer retour brengen,

NOTULIST GEZOCHT

Het bestuur van de Heemkundevereniging Helden zoekt met spoed een vrijwilliger voor het notuleren van de bestuursvergaderingen. Deze vinden maandelijks plaats op de 3e woensdag van de maand van 19.30 uur - 21.30 uur. Voor meer informatie over deze boeiende functie kunnen kandidaten zich wenden tot Peter Peeters (secretaris, 06-53111272).

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

De Heemkundevereniging Helden kan voor al haar werkzaamheden uitsluitend terugvallen op vrijwilligers, een kostbaar goed voor alle verenigingen. Voor de volgende projecten worden nog steeds vrijwilligers gezocht:

  1. Inventariseren, registreren en digitaliseren van het aan ons in eigendom overgedragen archief van de stichting Deportatie 1944.
  2. Toetsen van alle aanwezige boekwerken, fotomateriaal etc. van het documentatiecentrum aan het vastgestelde collectiebeleid.
  3. Registreren (ook in het Adlib-systeem) en digitaliseren van het depotmateriaal (er liggen nog duizenden objecten die door de molen moeten). Hierbij ook controle van de inhoud van archiefdozen en het aanbrengen van stickers.
  4. Inventariseren, registreren en digitaliseren van het aan ons overgedragen archief van het Bouwens van der Boijecollege (o.a. oud-LTS-materiaal).
  5. Verplaatsen en tentoonstellen van overtollig erfgoedmateriaal in het tijdelijke depot achter de winkel van Tummers en organiseren van kijkdagen. Daarbij controleren of zaken terug moeten (in het geval van bruikleen) of kunnen (in het geval er een schenking is zonder akte) naar de (oorspronkelijke) eigenaar. Opruimen van de kelderruimten, toetsen van materialen aan het collectiebeleid, eventueel registreren dan wel afvoeren naar het depot bij Tummers.
  6. Inventariseren, registreren en digitaliseren van al onze eigendommen die in het streekmuseum tentoongesteld zijn aan de hand van een interne inventarisatie.
  7. (geregistreerde) Kleding voorzien van informatie (periode, gelegenheid, productie etc.).
  8. Uitzoeken en controleren van alle archeologische vondsten in het depot.
  9. Uitzoeken en registreren van videobanden en dia's.

Bij alle activiteiten geldt dat er getoetst dient te worden aan het collectiebeleid. Diegene, die zich vrijwillig voor een of meerdere projecten zou willen inzetten kan zich melden kan van ons contactformulier gebruik maken. Of kom op woensdagmiddag gewoon even langs in het documentatiecentrum. Bij de opgave ook graag vermelden op welke dagen of dagdelen je  beschikbaar bent.

Comments are closed.