Nieuws

AEZEL - PROJEK

Sinds kort wordt er bij de Heemkundevereniging Helden bijgedragen aan het Aezel-Projek (http://aezelprojek.nl/), een project van het Limburgs Genealogisch en Geschiedkundig Informatiecentrum (LGGI, www.lggi.nl). In het project wordt getracht aan de hand van de oude kadasterkaarten uit 1842 gegevens van eigenaren (en bewoners) van woningen in het verleden te koppelen aan de gegevens uit de Doop-/ Trouw- en Begraafregisters. Daartoe zijn de kadasterkaarten opnieuw digitaal getekend en dienen alle data uit de registers van de gemeenten handmatig overgebracht te worden in een database. Dat is monnikenwerk, maar toch zijn we hier bij de vereniging aan begonnen. We kunnen echter nog de nodige ondersteuning gebruiken. Vindt u het leuk om gegevens uit deze registers over te zetten in de database en daarmee een bijdrage te leveren aan het digitaal toegankelijk maken van deze informatie, neem dan contact op met Rob van 't Padje (rvtpadje@gmail.com). Hij zal u nader kunnen informeren en uw enthousiasme aanwakkeren! De werkzaamheden kunnen overigens ook thuis plaatsvinden en op de momenten die u het beste passen.

WERKGROEP KRUISEN EN KAPELLEN

De vrijwilligers van de Werkgroep Kruisen en Kapellen van de Heemkundevereniging Helden hebben intussen twee ‘grote’ projecten afgesloten.

Wegkruis Schrames Helden
Op vrijdag 11 oktober is het wegkruis verplaatst dat ter hoogte van Schrames huisnummer 9 in Helden stond naar een nieuw aangelegde plek op het plantsoen aan de Haammaekerstraat in Helden-Dorp. Speciaal voor deze gelegenheid kwam de heer Peter Neessen uit Lelystad naar Helden. Het kruis stond vroeger (al in 1934) op het land van zijn familie en hij heeft het in de jaren 70 moeten verplaatsen, omdat toen de nieuwe wijk De Rieht de grond nodig had voor woningbouw. De nieuwe plek ligt nu nog maar zo’n 50 meter verwijderd van de originele plek. De werkgroep heeft de nieuwe plek een bijbehorend ‘karakter’ gegeven. In de volksmond was het ooit het ronde pleintje. Dat ronde is in de aanleg van de plek tot uitdrukking gebracht.

Grafmonument Frans Neef Kesselseweg Helden
Zaterdag 12 oktober is het door de werkgroep verplaatste en vernieuwde herdenkingskruis bij de ‘waterleiding’ aan de Kesselseweg in Helden-Dorp officieel onthuld. Een tiental meters van deze nieuwe plek executeerde de Duitse bezetter op 9 oktober 1944 de Rotterdammer Frans Gerrit Neef. Neef was lid van het Heldens verzet en in Panningen opgepakt. De onthulling vond plaats in het bijzijn van de nu 77-jarige zoon van Frans Gerrit Neef en zijn familie. Het kruis moest verplaatst worden in verband met een stamleiding van de waterleidingmaatschappij die te dicht bij de metershoge coniferen lag en nog ligt. Het is natuurlijk bijzonder dat deze verplaatsing plaatsvindt nu het precies 75 jaar geleden is dat de executie zich heeft voltrokken.

Bij beide gebeurtenissen was grote belangstelling.

BIDPRENTJES

Op deze website zijn intussen meer dan 23.000 bidprentjes in te zien en te downloaden. Maar we zijn natuurlijk nog lang niet compleet. Heeft u bidprentjes verzameld en wilt u deze met ons delen, zodat wij ze aan de digitale verzameling kunnen toevoegen, stuur dan een mail naar info@moennik.nl of bel naar 077-7630401. Wij komen ze bij u ophalen en desgewenst weer retour brengen,

NOTULIST GEZOCHT

Het bestuur van de Heemkundevereniging Helden zoekt met spoed een vrijwilliger voor het notuleren van de bestuursvergaderingen. Deze vinden maandelijks plaats op de 3e woensdag van de maand van 19.30 uur - 21.30 uur. Voor meer informatie over deze boeiende functie kunnen kandidaten zich wenden tot Henk Reinders (voorzitter, 06-16079192) of Peter Peeters (secretaris, 06-53111272).

GENEALOGIE CAFE

Het eerstvolgende genealogiecafé vindt plaats op maandag 9 december 2019 van 18.30 uur tot 20.30 uur in de bibliotheek in Panningen (Huis van de Gemeente). Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis. Vrijwilligers van PeelenMaasNet staan klaar om ondersteuning te bieden bij uw stamboomonderzoek of om u meer te vertellen over PeelenMaasNet.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

De Heemkundevereniging Helden kan voor al haar werkzaamheden uitsluitend terugvallen op vrijwilligers, een kostbaar goed voor alle verenigingen. Voor de volgende projecten worden nog steeds vrijwilligers gezocht:

  1. Inventariseren, registreren en digitaliseren van het aan ons in eigendom overgedragen archief van de stichting Deportatie 1944.
  2. Toetsen van alle aanwezige boekwerken, fotomateriaal etc. van het documentatiecentrum aan het vastgestelde collectiebeleid.
  3. Registreren (ook in het Adlib-systeem) en digitaliseren van het depotmateriaal (er liggen nog duizenden objecten die door de molen moeten). Hierbij ook controle van de inhoud van archiefdozen en het aanbrengen van stickers.
  4. Inventariseren, registreren en digitaliseren van het aan ons overgedragen archief van het Bouwens van der Boijecollege (o.a. oud-LTS-materiaal).
  5. Verplaatsen en tentoonstellen van overtollig erfgoedmateriaal in het tijdelijke depot achter de winkel van Tummers en organiseren van kijkdagen. Daarbij controleren of zaken terug moeten (in het geval van bruikleen) of kunnen (in het geval er een schenking is zonder akte) naar de (oorspronkelijke) eigenaar. Opruimen van de kelderruimten, toetsen van materialen aan het collectiebeleid, eventueel registreren dan wel afvoeren naar het depot bij Tummers.
  6. Inventariseren, registreren en digitaliseren van al onze eigendommen die in het streekmuseum tentoongesteld zijn aan de hand van een interne inventarisatie.
  7. (geregistreerde) Kleding voorzien van informatie (periode, gelegenheid, productie etc.).
  8. Uitzoeken en controleren van alle archeologische vondsten in het depot.
  9. Uitzoeken en registreren van videobanden en dia's.

Bij alle activiteiten geldt dat er getoetst dient te worden aan het collectiebeleid. Diegene, die zich vrijwillig voor een of meerdere projecten zou willen inzetten kan zich melden kan van ons contactformulier gebruik maken. Of kom op woensdagmiddag gewoon even langs in het documentatiecentrum. Bij de opgave ook graag vermelden op welke dagen of dagdelen je  beschikbaar bent.

Comments are closed.