Tijdschrift 66

Nummer 66, jul. 2019 « terug naar tijdschrift.

 

1 Bèjeingezeumerd
Redactie en werkgroep documentatie
downloaden
3 Bidprentjes digitaal
Jos Keijmes
4 Het begin van de Burgerlijke Stand
Peter Vullings
9 Een oorlogsmonument vernieuwd
De redactie
10 Landstorm en burgerwacht in Helden (2)
Wim Daniëls
14 Belevenissen van Heeroom Pierre Hermans (1908-1991)
Joep Hermans
16 Middenpagina
De Eerste H. Mis van Piet Mertens
Willemien Severins-Janssen
18 Cas Schaareman, held uit Helden
Piet Gommans
20 Straatnamen
Koelenweg
Wim Daniëls
22 Klimaatverandering van alle tijden (2)
Huub Knippenbergh en Wim Daniëls
26 Zoldergeheimen
Een nieuwjaarskaart na 70 jaar
Jac Kerkhofs en Jos Keijmes
28 Samen op de foto
Sjoeëlke sjpeule
Marion Leurs-Jacobs en Willemien Severins-Janssen
29 Heljes: Heuve
Wim Daniëls
downloaden
30 De winkel van Coba en Mia Houtappels
Marion Leurs-Jacobs en Willemien Severins-Janssen
32 Toen en nu
Garage Rughie Panningen
Theij Cox en Sjraar van Horen

Comments are closed.