Schepenbank

De SCHEPENBANK was een rechtsprekend en bestuurlijk college. Tussen 1674 en 1798 bestond het in Helden uit zeven Schepenen en een onafhankelijke voorzitter de Scholtis.

Behalve met de criminele en civiele rechtspraak hield het zich ook bezig met de zogenaamde voluntaire rechtspraak, zaken die wij tegenwoordig door een notaris laten regelen.

De protocollen (verslagen) van de zittingen zijn bewaard gebleven en bevatten een schat aan genealogische gegevens in testamenten en akten van aan/verkoop.

Kopiëen van die akten bevinden zich in de collectie Peeters( CP-II-boeknr ). Zij zijn in te zien tijdens openingstijden van het Documentatiecentrum.

Het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) vroeger Rijks Archief Limburg (RAL) heeft protocol 13 tm 16 van de terechtzittingen en protocol 25 t/m 30 van de voluntaire rechtspraak gedigitaliseerd en beschikbaar gesteld.

De Heemkundevereniging beschikt over indexen met namen van de personen die in de protocollen 25 t/m 30 vóórkomen en heeft die digitaal doorzoekbaar gemaakt. Niets invullen geeft alle ca 1400 namen in alfabetische volgorde.

Het nummer van het protocol wordt bovenaan vermeld en de bladzijde of het folionummer is te vinden achter Boek xx folionummer..

Soms is er ook een transcriptie van het testament of de akte gemaakt. Die wordt zichtbaar gemaakt als u bij "Transcriptie" op "Aanwezig" klikt.

Om snel de scan('s) van het origineel te vinden klikt u op de link Archieven.nl, klik daarna op "Uitgebreid zoeken"en vul als "Inventarisnummer" het nummer van het protocol in, en tik op "Zoek". Klik bij "Gevonden archiefstukken" op het protocolnummer.

Scroll dan door de scans tot het juiste folio of bladzijdenummer gevonden is. Dat staat meestal rechtsboven op de foto. Soms is bij de transcriptie het scannummer al ingevuld.